Bendros nuostatos

Elektroninė parduotuvė Proginis (toliau ir – „Proginis“ arba „Parduotuvė“) ypatingai gerbia ir rūpinasi vartotojų privačių duomenų apsauga bei tinkamu jos panaudojimu.

Privatumo politika apibūdina klientų asmeninės informacijos rinkimą, tvarkymą, panaudojimą Proginis interneto svetainėje bei užsakymų procesuose.

Prieš pradedant naudotis Proginis svetaine ir pateikiant užsakymą Jūs privalote susipažinti su šiomis privatumo sąlygomis. Jei turite klausimų, susijusių su šia privatumo politika, maloniai prašome kreiptis į mus skiltyje “Kontaktai” nurodytais adresais ar telefono numeriais.

Jeigu pradėjote naudotis Proginis interneto laikoma, jog Jūs sutinkate su šia Proginis privatumo politika.

Ši privatumo politika taikoma visiems Proginis produktams ir Proginis interneto tinklalapyje vykstantiems procesams.

Informuojame, jog Jūsų asmens duomenys bus naudojami siekiant įvykdyti Jūsų užsakymą, įskaitant reikiamų duomenų perdavimą partneriams (trečiosioms šalims), kiek tai būtina siekiant tinkamai įvykdyti Jūsų užsakymą.

Proginis pasilieka teisę keisti privatumo sąlygas. Apie šių privatumo sąlygų pasikeitimus ir/ar papildymus būsite informuojami naująją privatumo politikos redakciją paskelbiant Proginis interneto svetainėje. Pakeitimai įsigalioja jų paskelbimo dieną.

Proginis elektroninėje parduotuvėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Parduotuvė nėra atsakinga už tokių interneto tinklapių turinį ir/ar jų privatumo politiką, todėl prieš pateikiant informaciją apie save Jums rekomenduojama susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis, privatumo politika ir kitais dokumentais.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite pateikti Bendrovei skiltyje „Kontaktai“ nurodytu el. pašto adresu arba įteikiant/išsiunčiant tokį pranešimą skiltyje „Kontaktai“ nurodytu Parduotuvės veiklos adresu.

 

Vartotojo el. Pašto ir telefono numerio naudojimas

Vartotojas, registruodamasis Proginis sistemoje, užsiprenumeruodamas naujienlaiškį arba naudodamasis kitomis registracijos reikalaujamomis paslaugomis, privalo pateikti teisingą savo el. pašto adresą ir kitus prašomus duomenis. Jūs prisiimate visą atsakomybę už pateiktų duomenų teisingumą.

Jūsų pateiktas elektroninio pašto adresas ir telefono numeris yra naudojami kaip pagrindinė bendravimo priemonė, siekiant pateikti Jums užsakytą produktą, informuoti apie esamus pasiūlymus, paprašyti grįžtamojo ryšio bei kitiems tikslams.

Jūsų el. pašto informacija ir kita asmeninė informacija nėra atskleidžiama trečiosioms šalims, išskyrus tuos atvejus, kuomet Jūs sutinkate dalintis savo asmenine informacija arba šie duomenys reikalingi tam, kad Jūsų užsakymas būtų atliktas sėkmingai. Informacija/duomenys taip pat gali būti atskleista, jei tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus (pvz. informacijos atskleidimas teisėsaugos institucijoms).

 

Prenumeratos, kitos el. paštu gautinos informacijos atsisakymas

Proginis suteikia galimybę atsisakyti informacinių leidinių, siunčiamų elektroniniu paštu. Vis dėlto Parduotuvė pasilieka teisę naudoti el. paštą kaip pagrindinę priemonę esminiams pranešimams arba būtiniems procesams įgyvendinti. Visuose informaciniuose leidiniuose yra nuoroda laiško apačioje, kurią spustelėjus galima atsisakyti šio tipo laiškų.

 

Vartotojo vardo, pavardės, el.pašto ir telefono numerio naudojimas

Įsigydamas Proginis produktą, vartotojas privalo pateikti vardą ir pavardę. Vardas ir pavardė yra mokėjimo procese pateiktina informacija. Tai būtinas veiksnys, siekiant užtikrinti efektyvų ir patikimą produkto įsigijimo procesą.

Parduotuvė patvirtina, jog Jūsų nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai atlikti užsakymus, taip pat tiesioginės rinkodaros tikslais.

 

Vartotojo finansinės informacijos naudojimas

Vartotojo finansinė informacija pateikiama specialiai koduotu, saugiu formatu. Tuo pasirūpina patikimos, laiko patikrintos mokėjimų sistemos. Jūsų finansinė informacija yra griežtai konfidenciali ir neprieinama nė vienam su Proginis erdve susijusiam asmeniui. Parduotuvė gauna ir mato tik tą informaciją, kuri yra susijusi su mokėjimo registravimu ir patvirtinimu.

 

Informacijos apie pasiūlymus sklaida

Proginis suteikia įvairių galimybių vartotojams dalintis informacija apie pasiūlymus. Parduotuvė neskaito ir nesaugo tokio pobūdžio veiklos pranešimų. Siekdama paskatinti aktyviausius bendruomenės dalyvius (skleidžiančius daugiausiai informacijos) Proginis pasilieka teisę fiksuoti vartotojų reklaminius, skatinamuosius pranešimus kaip faktą.

 

Vartotojo asmeninės informacijos keitimas

Proginis suteikia galimybę vartotojams prisijungti prie asmeninio profilio ir redaguoti, taisyti asmeninę informaciją. Jūs prisiimate visą atsakomybę už patikslintų duomenų teisingumą.

 

Informacijos saugumas

Informacijos saugumas yra vienas iš Proginis prioritetų. Klientų pasitenkinimas susijęs su patogumu, užtikrintumu, o tai neišvengiamai persipina su asmeninės informacijos saugumu. Proginis naudoja pažangiausią programinę įrangą, pasitelkia patikimiausias technologijas bei sprendimus, skirtus vartotojo duomenų apsaugai. Jei turite klausimų dėl šios Privatumo politikos, drąsiai kreipkitės į mus.

 

Susipažinimas su duomenimis

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, pateikęs Bendrovei tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jūsų prašomus duomenis ir informaciją pateiksime per 10 dienų nuo Jūsų paklausimo gavimo ir tapatybės nustatymo dienos.